Образование


 

Висш колеж по биодинамика АД

адрес: Дряново 5370

ул. Димитър Крусев 1

Мобилен: 0878 909 790

e-mail: college@mybiodyanimics.eu

 

Професионална гимназия по икономика ''Рачо Стоянов''
адрес: Дряново 5370
ул. Трети март 23
тел.: 0676 7-23-77; 0676 7-23-78
e-mai:
pgi_dryanovo@abv.bg

Възпитателно училище-интернат ''Св. св. Китил и Методий''
адрес: с. Керека 5388
тел.: 06720 22-23

e-mail: vui_kereka_@abv.bg


СУ ''Максим Райкович''
адрес: Дряново 5370
ул. Васил Левски 16
тел.: 0676 7-21-56

e-mail: sou_dryanovo@abv.bg


Детска градина ''Детелина''
адрес: Дряново 5370
ул. Никола Мушанов 4
тел.: 0676 7-24-91

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00 ч. – 18.30 ч.

 

Контакти

гр. Габрово, 5300
пл. Възраждане 23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

   
Регион Габрово - РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта