Общество


 

Авто ретро клуб - Габрово

адрес: Габрово 5300
ул. Селимица 4
тел.: 0885 726 886

Председател: инж. Ангел Колчевски
e-mail: 
Kolchevski_schaef@abv.bg

   

Българска пчеларска развъдна асоциация

адрес: Габрово 5300

ул. Станционна 14, ет. 4, офис 401

тел.: 066 817 403

e-mail: office@bpra.bg

   

Българска соларна асоциация

адрес: Габрово 5300

ул. Станционна 14

тел.: 066 817 404

Факс: 066 817 406

e-mail: radostina@bsa.bg

   

ВМРО - Габрово

Мобилен: 0882 466 378

Ивайло Джилянов

   

Гражданско сдружение ''Нашето ПО-ГОЛЯМО ГАБРОВО''

адрес: Габрово 5300
ул. 1-ви май 1976 1, вх. В, ет. 1
Мобилен: 0887 611 753

   

Дружество ''Военноинвалид'' Габрово

/към Съюз на военоинвалидите и военнопострадалите/
адрес: Габрово 5300
ул.  Юрий Венелин 8
Мобилен: 0879 007 690 - Лилия Вълкова - председател

   

Европейски център за иновации, образование, наука и култура

адрес: Габрово 5300

ул. Орловска 39

Мобилен: 0899 885 167 - инж. Калина Христова -  изп. директор
Мобилен: 0893 333 813 - инж. Димитър Бенев - председател на УС

e-mail: info@eucenter.net - офис

e-mail: benev@eucenter.net - инж. Димитър Бенев

e-mail: hristova@eucenter.net - инж. Калина Христова

 
   

Екологични и културни инициативи и проекти ''Българка''

адрес: Габрово 5300

ул. Свищовска 82, ап. 6

Мобилен: 0887609256 - Мая Радева

e-mail: ekip_bulgarka@abv.bg

   

Женско благотоворително дружество ''Майчина грижа''

адрес: Габрово 5300

ул. Николаевска 76

тел.: 0888 978 716

   

ИМКА - Габрово

адрес: Габрово 5300
ул. Драва 4, П. К. 253
тел.: 066 805 419

Мобилен: 0879 123 688; 0897 898 276

Ръководител: Антоанета Янкабакова
e-mai: 
office@ymca-gabrovo.org

   

Катедрална църква ''Света Троица''

адрес: Габрово 5300
пл. Десети юли 1
тел.: 066 807 092

Мобилен: 0878 757 173

   

Клуб за социални контакти, рехабилитация и интеграция на

териториалната организация на сляпо-глухите в Габрово

адрес: Габрово 5300

ул. Юрий Венелин 16

Мобилен: 0878 165 454- Председател на ТО - Маринка Димитрова Илиева

e-mail: ilieva.marinka@gmail.com

   

Клуб на АТАКА

адрес: Габрово 5300

ул. Юрий Венелин 16

Мобилен: 0882 662 005

Любомир Линков

   

Клуб на БСП /Българска социалистическа партия/

адрес: Габрово 5300
ул. Чардафон 19

тел.: 066 807 747

Мобилен: 0899 349 960

e-mail: bsp_gb@mail.bg

Председател: Здравко Кънев

   

Клуб на ГЕРБ

адрес: Габрово 5300

ул. Иван Гюзелев 1

тел.: 066 820 585

Общински ръководител: Добромир Проданов

e-mail: gabrovo@gerb.bg

   

Клуб на ДСБ /Демократи за силана България/

адрес: Габрово 5300
Мобилен: 0896 212 232

e-mail: demokrat@abv.bg

   

Клуб на Инвалида

адрес: Габрово 5300

ул. Брянска 56

тел.: 066 808 473

Организатори: Милена Петкова и Христина Димитрова

e-mail: zsu.gabrovo@abv.bg

   

Клуб на Пенсионера

адрес: Габрово 5300

ул. Юрий Бенелин 8

тел.: 066 803 700

Организатор: Лилия Драгиева

e-mail: zsu.gabrovo@abv.bg

   

Клуб на СДС /Съюз на демократичните сили/

адрес: Габрово 5300
ул. Райчо Каролев 2, ет. 4

Председател: Емилия Денчева

e-mail: sds_gabrovo@abv.bg

   

Клуб по фелинология ''Бастет''
адрес: Габрово 5300
ул. Череша 5

тел.: 066 803 330

Мобилен: 0878 867 745

Председател: Розмари Казасова

   

Клуб ''Приятели на Белгия''

адрес: Габрово 5300
ул. Добри Чинтулов 7А

тел.: 066 882 658; 0887 425 473

Марияна Ненова Башева
e-mail: 
basevabg@yahoo.com

   

Младежки център Габрово - за млади хора на възраст от 15 до

29 години; ученици, застрашени от отпадане или отпаднали от

образователната система; младежи в риск, живеещи в малки и

отдалечени населени места или в икономически по-слабо развити

райони. С тях работят младежки работници и образователни

медиатори, обучени в съответствие с националните стандарти за

младежка работа.

   

Приют за животни
адрес: Габрово 5300

пресечката на ъгъла м/у ул.Палатки и ул.Козещица
Мобилен: 0877 155 414

Управител на приюта д-р Радослав Костов

 

   

Обществен дарителски фонд

адрес: Габрово 5300
ул. Радецка 18, ет. 3

e-mail: odf_gabrovo@abv.bg

   

Обществен комитет ''Васил Левски'' - Габрово

адрес: Габрово 5300

ул. Орловска 139

e-mail: info@ngo.gabrovo.net

   

Общинско училищно настоятелство

адрес: Габрово 5300
ул. Станционна 3

тел.: 066 806 552

Мобилен: 0888 590 401 - Магдалена Василева

e-mail: oungb@abv.bg

   

РСО Габрово - Съюз на слепите

адрес: Габрово 5300
ул. Пенчо Постомпиров 19
тел.: 0886 100 152

Председател: Стефка Пенчева Пенчева

   

Сдружение Грийнуейн Габрово - доброволци към ПБЖ Габрово

адрес: Габрово 5300

За контакт с ПБЖ Габрово- Управител на приюта д-р Радослав Костов

адрес на приюта: пресечката на ъгъла м/у ул.Палатки и ул.Козещица

e-mail: greenway.gabrovo@gmail.com

   

Сдружение ''Обсерватория за идеи - 2Д''

адрес: Гброво 5300

ул. Пенчо Постомпиров 37

Мобилен: 0895 662 055

e-mail: contact@2dbg.org

   

Сдружение ''Планета Габрово''

адрес: Габрово 5300
ул. Орловска 82

тел.: 066 869 082

e-mail: planet_gabrovo@dir.bg

   

Сдружение Скаутски туристически клуб

адрес: Габрово 5300
ул. Могильов 2, вх. Б, ап. 19, П.К. 182
Христо Мандев
e-mail: 
stk@edasat.com

   

Сдружение Социален диалог 2001

адрес: Габрово 5300
ул. Свищовска 67, вх. Б, aп. 5
тел.: 0896 640 694
e-mai: 
soc_dialog@abv.bg

   

  

Севрноцентрално държавно предприятие

адрес: Габрово 5300

ул. Бодра смяна 3

тел.: 066 800 077

Факс: 066 800 094

e-mail: office@scdp.bg

   

LIONS CLUB - Gabrovo

адрес: габрово 5300

1-ви и 3-ти четвъртък от месеца в 18.30 часа в МОЛ Габрово, ресторант ЕГО

тел.: 0897 951 433

e-mail: gabrovo@lions.bg

   

Ученически младежки съвет на Габрово

тел.: 066 818 381

   

Фондация Градище

Мобилен: 0898 222 349

e-mail: contact@gradishte.org

   

Храм ''Св. Димитър''

адрес: Габрово 5300

кв. Етъра

   

Храм ''Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских''

адрес: Габрово, 5300

бул. Могильов 54 А

тел. 066 830 102

   

Църква на адвентистите от седмия ден - Габрово

адрес: Габрово 5300
ул. Неофит Рилски 16
Мобилен: 0888 433 151
e-mail: 
casdgab@mail.bg

   

Църква ''Свети Йоан Предтеча''

адрес: Габрово 5300
ул. Св. Йоан Предтеча 9
тел.: 066 809 549

   

Църква ''Успение Богородично''

адрес: Габрово 5300
ул. Николаевска 1
тел.: 066 805 922

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00 ч. – 18.30 ч.
пл. Възраждане 23

 

Контакти

гр. Габрово, 5300
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

       

 

Регион Габрово - РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта