Здравеопазване


 

ЦСМП Филиал Трявна

адрес: Трявна 5350

ул. Лясков дол 1

тел.: 0677 62150

 

Детска специализирана белодробна болница ''Цароица Йоанна''
адрес: Трявна 5350
ул. Бреза 49
тел.: 0677 62021 - Централа

Мобилен: 0893 626 123 - Приемен кабинет

e-mail: pulmo_tryavna@abv.bg

 

Многопрофилна болница за активно лечение ''Д-р Теодоси Витанов''

адрес: Трявна 5350
ул. Лясков дял 1
тел.: 0677 62167 – Централа и информация
тел.: 0677 62256 – Личен състав
Факс: 0677 62144

e-mail: mbal_tr@mail.bg


Медицински център ''Д-р Теодоси Витанов''
адрес: Трявна 5350
ул. Лясков дял 1
тел.: 0677 24 12


АПТЕКИ

Аптека Бела дона
адрес: Трявна 5350
ул. Ангел Кънчев 80
тел.: 0677 66055

 

Аптека Беладона

адрес: Трявна 5350

ул. Възрожденска 4


Аптека Надя Лиловска
адрес: Трявна 5350
ул. П. Р. Славейков 13
тел.: 0677 66877

Аптека Радостина Алексиева
адрес: Трявна 5350
ул. Ангел Кънчев 16
тел.: 0677 62421

Аптека ВИМ
адрес: Трявна 5350
ул. Ангел Кънчев 40
тел.: 0677 62536

Аптека Тера
адрес: Трявна 5350
ул. Ангел Кънчев 132
тел.: 0677 64671

 

Аптека при МБАЛ ''Д-р Теодоси Витанов''

адрес: Трявна 5350

ул. Лясков дял 1

тел.: 0677 62574

 

Аптека Био

адрес: Плачковци 5360,общ. Трявна

ул. Илинден 6

тел.: 06770 3077

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00 ч. – 18.30 ч.

 

Контакти

гр. Габрово, 5300
пл. Възраждане 23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

   
Регион Габрово - РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта