Здравеопазване


 

Болничен медицински център ЕООД - Габрово

адрес: Габрово 5300
ул. Брянска 1
тел.: 066 807 212 - след 14.30 часа

e-mail: bmcgab@abv.bg

   

Дезинфекционна станция ЕООД

адрес: Габрово 5300
ул. Райчо Каролев 2
тел.: 066 803 357

   

Диагностично консултативен център 1 Габрово

адрес: Габрово 5300
бул. Трети март 3
тел.: 066 813 389, 066 805 167 - Информация База 1

e-mail:  neli.noeva@gmail.com

Управител: Нели Ноева

База 2

адрес: Габрово 5300

ул. Христо Смирненски 15А

тел.: 066 866 000

   

Диагностично консултативен център  СИАС

адрес: Габрово 3000
кв. Младост, ул. Чумерна 15А
тел.: 066 866 000

Мобилен: 0888 276 433
e-mai: 
dcc.sias@gmail.com

   

Килъри

адрес: Габрово 5300

ул. Николаевска 89

Мобилен: 0885 234 051

електронна поща: office.eb@ddd-1.com

   

Консултативен кабинет по психология

адрес: Габрово 5300

Юрий Венелин 18, ет. 4, офис 2

Мобилен: 0878 343 226; 0896 662 510 - Евалдина Ковачева

e-mail:  ewaldina@abv.bg

Мобилен: 0894 380 885 - Амалия Пантева

e-mail:  amalia pantev@abv.bg

   
Кръводарители за област Габрово - за всеки в нужда и за всеки, който може да помогне!
   

Медико-техническа лаболатория 1 Габрово ЕООД

адрес: Габрово 5300
ул. Ивайло 13
тел.: 066 803 051

   

Медикостоматологичен комплекс ''Св. Иван Рилски''

Дентален център

адрес: Габрово 5300
ул. Юрий Венелин 22, ет. 1
тел.: 066 807 373

Мобилен: 0894 686 737

e-mail:  dc.ivanrilski@gmail.com 
Медицински център

адрес: Габрово 5300

ул. Райчо Каролев 2, ет. 1

тел.: 066 803 343

e-mail: mc_ivanrilski@abv.bg 

   

Медицински център ''Апогей''

адрес: Габрово 5300
ул. Ивайло 1

   

Медицински център ''МедБио плюс''

адрес: Габрово 5300
ул. Станционна 14
Мобилен: 0893 393 313
e-mai: 
info@medbio-bg.eu

   

Многопрофилна болница за активно лечение ''Д-р Тота Венкова'' АД
адрес: Габрово 5300
ул. Д-р Илиев - Детския 1
тел.: 066 800 243

Факс: 066 804 424

PCR лабораторията в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“

Мобилен: 0889 766 833

   

Многопрофилна болница за активно лечение ''Свети Иван Рилски Габрово''

адрес: Габрово 5300

бул. Трети март 9

тел.: 066 990 090

e-mail: info@mbal-ivanrilski.com

   

Областна дирекция по безопасност на храните - Габрово

адрес: Габрово 5300

ул. Стефан Караджа 6

тел.: 066 801 779

e-mail:  RVS_07@nvms.government.bg

Д-р Светослав Костадинов Спасов - Директор

   

Общински съвет по наркотичните вещества /ОБСНВ/

адрес: Габрово 5300
пл. Възраждане 3
тел.: 066 809 818
e-mail: 
osnv@gabrovo.bg

   

Оздравителен център ''Амида''

адрес: Габрово 5300
бул. Априлов 40, ет. 4
Мобилен: 0888 378 781

e-mail: amida.gb@abv.bg 

   

Регионална здравна инспекция

адрес: Габрово 5300

ул. Райчо Каролев 2

тел.: 066 840 600

Мобилен: 0888 666 246

Директор: Д-р Николай Пенчоков

   

Реха Бул 

адрес: Габрово 5300

Централен офис:
ул. Стефан Караджа 5 /Срещу Консултативна поликлиника/
тел.: 066 808 995

Мобилен: 0878 808 995

e-mail:  office@rehabul.com
Център за слухопротезиране:

ул. Стефан Караджа 5 /Срещу Консултативна поликлиника/

тел.: 066 808 995

Мобилен: 0878 808 995

електронна поща:  office_gb@rehabul.com

   

Свободно пространство за деца и родители /Първи частен център за работа с деца/

адрес: гр. Габрово

ул. К. Иречек 5

Мобилен: 0888375125 - Б. Данчева; 0887331649 - Г. Георгиева

   

Сдружение ''Пациенти с онкологични заболявания и приятели''

адрес: Габрово 5300

ул. Славянска 8

Мобилен: 0885 461 505 - Минка Дучева - Председател на УС

Мобилен: 0898 558 525 - Силвия Иванова - Координатор

e-mail:  onkogb@abv.bg

e-mail:  onkosarce@abv.bg

   

Служба по трудова медицина - Икономикс

Национален тел.: 0 700 10 167

Офис Габрово

адрес: Габрово 5300

ул. Брянска 28А, ет. 1

тел./факс: 066 866 555

Мобилен: 0878 979 00; 0878 979 043

e-mail:  office.gabrovo@ikonomiks.com

   

Солна стая DETOX

адрес: Габрово 5300

бул. 13 Априлов /срещу МОЛ Габрово/

Мобилен: 0895 722 042; 0887 400 551

   

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести

адрес: Габров 5300
кв. Дядо Дянко, ул. Д-р Кирил Въгленов 1

тел.: 066 878 941, 066 878 942

e-mail:  tub_gabrovo@abv.bg

   

Терапевтичен център за лечение на зависимости ''Св. Илия''

адрес: с. Поповци, общ. Габрово 5245

ул. Васил Левски 41

Мобилен: 0876 945 908

e-mail: in.help.iz@gmail.com

   

Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Габрово

адрес: Габрово 5300

ул. Д-р Илиев - Детския 1

тел.: 112; 066 802150

e-mail:  emsgabrovo@abv.bg

   
АПТЕКИ  
   

Аптека Аба

адрес: Габрово 5300

ул. Юрий Венелин 3

тел.: 066 803 331

   

Аптека 6 - Недялка Терзийска

адрес: Габрово 5300

кв. Бичкиня, бул. Столетов 131

тел.: 066 801 774

   

Аптека Авицена

адрес: Габрово 5300

ул. Брянска 96

тел.: 066 867 036

   
 

Аптека Акварел

адрес: Габрово

бул. Априлов 1

тел.: 066 803 931

   

Аптека Амброзия

адрес: Габрово 5300
ул. Чардафон 6
тел.: 066 805 254

   

Аптека Анди

адрес: Габрово 5306

ул. Варовник 1

тел.: 066 990 565

   

Аптека Бендида

адрес: Габрово 5300
ул. Николаевска 197
тел.: 066 804 034

   

Аптека Бетев

адрес: Габрово 5300
ул. Юрий Венелин 8
тел.: 066 805 727

   

Аптека Вита

адрес: Габрово 5300
ул. Транспортна 2
тел.: 066 803 685

   

Аптека Виталика

адрес: Габрово 5300
бул. Могильов 84
тел.: 066 801 120

   

Аптека Денифарма

адрес: Габрово 5300

ул. Николаевска 40

тел.: 066 808 792

   

Аптека Дика

адрес: Габрово 5300

бул. 10 април

тел.: 066 805 201

   

Аптека Дунав

адрес: Габрово 5300

ул. Орловска 87

тел.: 066 804 003

Мобилен: 0899 716 050

   

Аптека Експресфарма Марешки

адрес: Габрово 5300

ул. Ген. Радецки 5

   

Аптека Кузланова

адрес: Габрово 5300
ул. Нарцис 1
тел.: 066 804 828

   

Аптека Лавенда

адрес: Габрово 5300
ул. Николаевска 40
тел.: 066 805 446

   

Аптека Марешки

адрес: Габрово 5300
ул. Априловска 10
Мобилен: 0878 878 381

ул. Александър Стамболийски 1

Мобилен: 0878 321 649

бул. Априлов 51

Мобилен: 0878 878 327

ул. Ивайло 4

Мобилен: 0876 878 630

   

Аптека Медисон

адрес: Габрово 5300
ул. Радецка 38

тел.: 066 805 004

Мобилен: 0879 573 404

   

Аптека Милве - Милка Венкова

адрес: Габрово 5300
бул. Столетов 63
тел.: 066 806 105

   

Аптека - Панацея - Църов
адрес: Габрово 5300
ул. Йосиф Соколски 21
тел.: 066 801 022

Мобилен: 0888 649 428

   

Аптека Ремедия

адрес: Габрово 5300

ул. Лазурна 1

тел.: 066 805 160

   

Аптека Теа

адрес: Габрово 5300

ул. Стефан Караджа, бл. 2

тел.: 066 809 272

   

Аптека Тилия

адрес: Габрово 5300

ул. Скобелевска 28 А

Мобилен: 0883 551 026

бул. Васил Априлов 26

   
Аптека Фармаком
адрес: Габрово 5300
ул. Брянска 56
тел.: 066 803 166
   

Аптека Феникс

адрес: Габрово 5300

ул. Христо Смирненски 33

тел.: 066 803 152

ул. Цанко Дюстабанов 16

   

Аптека  Фрамар 

адрес: Габрово 5300
ул. Райчо Каролев 2 А
Мобилен: 0894 772 032

e-mail:  framar19@abv.bg

ул. Априлов 26

Мобилен: 0893 382 910

   

Аптека - Цепов

адрес: Габрово 5300
ул. Трети март 1
тел.: 066 806 515

   

Аптека Subra

адрес: Габрово 5300

бул. Могильов 47 /Тера МОЛ/

Мобилен: 0882 483 442

e-mail:  araratgb@subra.bg

   
ОПТИКИ  
   

Оптика и очен кабинет Д-р Митева

адрес: Габрово 5300

ул. Орловска 45

   

Оптика РОСА

адрес: Габрово 5300

ул. Козлодуй 1

тел.: 066 803 045

бул. Могильов 47 /Тера мол, ет. -1/

Мобилен: 0884 887 637
e-mail: 
info@rosaoptics.bg

   

Оптика Щерев

адрес: Габрово 5300

ул. Орловска 20

тел.: 066 806 063

   
ВЕТЕРИНАРНИ УСЛУГИ  
   

Ветеринарна клиника Вита Вет

адрес: Габрово 5300

ул. Райчо Каролев 15

тел.: 066 801 500

e-mail:  vitavet_bg@yahoo.com

   

Ветеринарна клиника Зооветмаркет

адрес: Габрово 5300

ул. Отец Паисий 15 /Централен общински пазар/

тел.: 066 860 017

Мобилен: 0877 129 220

e-mail:  office@bgzoomarket.com

   

Ветеринарна амбулатория ''Св. Димитър''

адрес: Габрово 5300

ул. Капитан Дядо Никола 30

Мобилен: 0896 064 385

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00 ч. – 18.30 ч.
пл. Възраждане 23

 

Контакти

гр. Габрово, 5300
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

       

 

Регион Габрово - РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта