Образование


 

Технически университет - Габрово
адрес: Габрово 5300
ул. Хаджи Димитър 4
тел.: 066 827 219; 066 801 155
e-mail: 
info@tugab.bg
   

Национална Априловска гимназия
адрес: Габрово 5300
ул. Априловска 15

тел.: 066 803 554 - канцелария
тел.: 066 803 551 - пом. директор

тел.: 066 807 011 - директор

Директор: Снежана Рачевиц
e-mai: 
nagschool1835@gmail.com

   

Природоматематическа гимназия Акад. Иван Гюзелев
адрес: Габрово 5300
ул. Елин Пелин 2
тел.: 066 808 246

Директор: Цветана Кюмюрджиева

e-mail: pmg_gab@abv.bg

   

Професионална техническа гимназия Д-р Никола Василиади

адрес: Габрово 5300
ул. Брянска 3
тел.: 066 803 214

Директор: Васил Христов

   

Професионална гимназия по туризъм ''Пенчо Семов''
адрес: Габрово 5300
ул. Бенковски 18
тел.: 066 801 093 - директор

тел.: 066 801 073 - счетоводител

e-mail: pgtgabrovo@globcom.net

Директор: Радослав Стоянов

   

ОУ Христо Ботев
адрес: Габрово 5300
кв. Бичкиня, бул. Столетов 42
тел.: 066 808 244

e-mail: sou_hr_botev_gabr@abv.bg

Директор: Мариана Колева

   

СУ Райчо Каролев

адрес: Габрово 5300
ул. Любен Каравелов 48
тел.: 066 807 087 - директор и зам. директор

тел.: 066 808 495 - завеждащ административна служба

e-mail: sou_rkarolev@mail.bg

Директор: Богдан Андреев

   

СОУ Отец Паисий

адрес: Габрово 5300
кв. Трендафила, ул. Венец 7
тел.: 066 808 203

e-mail: sou_otecpaisii@abv.bg

Директор: Грета Найденова

   

ОУ Ран Босилек
адрес: Габрово 5300
ул. Орлово гнездо 12
тел.: 066 807 516

e-mail: ran_bosilek@mail.bg

Директор: Нина Митева

   

ОУ Неофит Рилски

адрес: Габрово 5300
ул. Неофит Рилски 17
тел.: 066 804 792

e-mail: ou_neofit.rilski.gb@abv.bg

Директор: Мая Колева

   

НУ Васил Левски
адрес: Габрово 5300
ул. Христо Смирненски 27

тел.: 066 807 736

e-mail: n.u._vlevski@abv.bg

Директор: Валентина Венкова-Иванова

   

VI ОУ Иван Вазов

адрес: Габрово 5300
ул. Митко Палаузов 54
тел.: 066 803 487

e-mail: ivanvazov_gabrovo@abv.bg  

Директор: Стелиана Постомпирова   

   

ОУ Св. св. Кирил и Методий
адрес: Габрово 5300
ул. Могильов 69
тел.: 066 807 020 - директор и канцелария

тел.: 066 807 132 - зам. директори

e-mail: ou_sv.sv.kirilimetodii@mail.bg

e-mail: sv.sv.k.i.m.@gmail.com

Директор: Илиана Илиева

   

Център за специални образователни потребности ''Николай Палаузов''

адрес: Габрово 5300

ул. Николай Палаузов 3

тел.: 066 805 565

e-mail: palauzovschool@abv.bg

Директор: Николина Кумбиева

   

Детска градина Дъга

адрес: Габрово 5300
ул. Варовник 5
тел.: 066 803 079

Мобилен: 0879 049 660

Директор: Красимира Колева

e-mail: odz.duga@gmail.com

   

ЦДГ Мечо Пух

адрес: Габрово 5300

ул. Тракия 3

тел.: 066 805 216

Директор: Силвия Митрофанова

e-mail: cdgmechopuh_gabrovo@abv.bg

Филиал

адрес: с. Поповци 5345
тел.: 06714 23 19

   

ДГ Мики Маус

адрес: Габрово 5300
бул. Могильов 74
тел.: 066 804 005
Директор: Радина Цанева

e-mail: mikimaus_gb@abv.bg

   

ДГ Младост

адрес: Габрово 5300

ул. Лазурна 2

тел.: 066 808 230

Директор: Павлина Минковска

e-mail: mladost_dg@mail.bg

   

ДГ Перуника

База 1

адрес: Габрово 5300
бул.  Столетов 54
тел.: 066 805 128
Директор: Емилия Дечева

e-mail: decheva59@abv.bg

База 2

адрес: Габрово 5300

ул. Даскал Алекси 11

Мобилен: 0878 493 054

   

ДГ Първи юни

адрес: Габрово 5300
ул. Мирни дни 1
тел.: 066 804 528

Директор: Румяна Василева

e-mail: 1yuni_dg@mail.bg

   

ДГ Радост

База 1

адрес: Габрово 5300
ул. Чумерна 15
тел.: 066 806 557
ВрИД: Катя Янчева

e-mail: cdg_radost_gabrovo@abv.bg

База 2

адрес: Габрово 5300

ул. Прохлада 2

тел.: 066 807 174

   

Детска градина Ран Босилек

адрес: Габрово 5300
кв. Дядо Дянко

ул. Балкан 2
тел.: 066 808 216 - директор

Директор: Снежана Войчева

e-mail: odzranbosilek_gabrovo@abv.bg

   

ДГ Слънце

адрес: Габрово 5300
ул. Любен Каравелов 32

Мобилен: 0878 109 676

Директор: Татяна Трикова

e-mail: cdg_slynce@mail.bg

   

ДГ Явор

адрес: Габрово 5300
ул. Патриарх Евтимий 1
тел.: 066 808 886

Директор: Вера Тихова

e-mail: cdg_yavor@mail.bg

   

ДЯ Зора

адрес: Габрово 5300

ул. Зора 2

тел.: 066 807 144

Директор: Маринела Нанкова

e-mail: marinelanankova@abv.bg

   

ДЯ Първи юни

адрес: Габрово 5300

ул. Никола Балканеца 24

тел.: 066 804 221

Директор: Стефка Денева

e-mail: dq_1juni@gabrovo.bg

   

ДЯ Славейче

адрес: Габрово 5300

ул. Христо Смирненски 40

тел.: 066 804 911

Директор: Мариана Митева

e-mail: dqslaveiche@mail.bg

   

Астрономическа обсерватория и планетариум (АОП)

адрес: Габрово 5300
ул. Петкова нива 5
тел.: 066 808 234; 066 804 061

e-mail: planetarium_gb@abv.bg

42°52′26.4″N 25°19′39.3″E

   

Веда-консулт ЕООД

адрес: Габрово 5300

ул. Станционна 3 /под Автогара - Габрово/

тел.: 066 806 552 - Отдел обучение

тел.: 066 806 721 - Компютърен отдел

Мобилен: 0898 543 012

e-mail: vedakonsult@abv.bg

   

Театрална школа ''Котешката къща''

адрес: Габрово 5300

e-mail: theatre.school.gabrovo@gmail.com

   

Румпалов - учебен център

адрес: Габрово 5300

ул. Станционна 3

Мобилен: 0898 281 163

e-mail: rumpalov123@abv.bg

   

Училища Европа

адрес: Габрово 5300

пл. Възраждане 7, ет. 3 южен вход /Дом на културата ''Емануил Манолов''/

тел.: 066 806 075

Мобилен: 0879 352 781

e-mail: europe_gb@dir.bg

   

Школа Интензив

адрес: Габрово 5300

ул. Янтра 2, ет. 2

тел.: 066 805 009 - офис

Мобилен: 0875 109 546

e-mail: office@intenziv.com

   

Robopartans

Училище по Роботика - Габрово

адрес: Габрово 5300

ул. Райчо Каролев 4, ет. 4, офис 402 /Бизнес център в сградата на ОББ/

Мобилен: 0879 888 572 (Христо)

e-mail: gabrovo@robopartans.com

   
Музейно училище

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00 ч. – 18.30 ч.
пл. Възраждане 23

 

Контакти

гр. Габрово, 5300
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

       

 

Регион Габрово - РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта