Работа и продължаващо обучение


 

Веда Консулт

Център за професионално обучение

адрес: Габрово 5300
ул. Станционна 3 /под автогара Габрово/
тел.: 066 806 552 - отдел обучение; 066 806 721- компютърен отдел

Мобилен: 0898 543 012
e-mai:
 vedakonsult@abv.bg

   

  

Дирекция Бюро по труда - Габрово
адрес: Габрово 5300
ул. Цанко Дюстабанов 24
тел.: 066 804 526

e-mail: dbt-gabrovo@mbox.contact.bg

Директор: Лена Енева

тел.: 066 805 681

Мобилен: 0882 825 221

   

Лидер - М7 

адрес: Габрово 5300
ул. Брянска 30 /сграда НТС/, партер, офис 2
Мобилен: 0899 779 077; 0878 933 767

Мирена Димитрова
skype: MIRENA DIMITROVА/bullet_2

   

MM CONSULT

адрес: Габрово 5300

ул. 1-ви май 1, ет. 2

Мобилен: 0887 702 161; 0886 423 756; 0885 446 504

e-mail: mi.fartunova@abv.bg ; yavor.frtunov@abv.bg ; rfartunov@gmail.com

   

Работоспособни.бг

адрес централен офис: София 1784

бул. Цариградско шосе 113 а

тел.: 02 423 38 41

Мобилен: 0884 579 941

e-mail: office@rabotosposobni.bg

   

Шанс

адрес: Габрово 5300
ул. Райчо Каролев 1
тел.: 066 821 514
Мобилен: 0887 647 334

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00 ч. – 18.30 ч.

 

Контакти

гр. Габрово, 5300
пл. Възраждане 23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

   
Регион Габрово - РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта