Бизнес


 

Golden Pagesкаталог за професионални стоки и услуги в страната. Партньор на Google в България за услугата Google Maps
   
Агенция ''Митници'' - Митническо бюро Габрово
адрес: Габрово 5300
ул. Станционна 14
П. К. 6
тел.: 066 800 600; 066 800 602
   

Агенция по вписванията

Служба по вписванията - Габрово

адрес: Габрово 5300

ул. Лазар Донков 5

тел.: 066 815 007 - Търговски регистър;

тел.: 066 815 008 - имотен регистър и регистър БУЛСТАТ

   

Дирекция Местни данъци и такси

адрес: Габрово 5300

ул. Райчо Королеб 4 /стария съд/

тел.:066 804 776

Мобилен: 0888 778 099

Директор: Мария Иванова Йозова

e-mail: m.iozova@gabrovo.bg

   

Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ - ДНСК - РДНСК – Северен Централен район - Сектор Габрово

адрес: Габрово 5300

пл. Възраждане 3, ет. 3, П. К. 145

тел.: 066 801 371

Факс: 066 801 368

   

Национална агенция за приходите / НАП/

Директор: Драгомир Кунев

Офис Габрово

адрес: Габрово 5300

ул. Априлов 7

тел.:066 815 221 - за въпроси по данъчно законодателство,

тел.: 066 815 219 - справки за сдравен статус

e-mail:

Салон за обслужване

адрес: Габрово 5300

ул. Радецка 11
тел.: 066 815 219

   

Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“- Габрово

адрес: Габрово 5300

пл. Възраждане 3

тел.: 066 818 389

Мобилен: 0885 099 619 Директор инж. Даниела Димитрова

e-mail: dimitrova@gabrovo.bg

e-mail: oprdno_gabrovo@gabrovo.bg

Мобилен: 0885 577 255 - Зам.– директор и еколог инж. Деница Колева

e-mail: d.koleva@gabrovo.bg

   

Ситигаз България

адрес: Габрово 5300

ул. Орловска 27

Мобилен: 0892 497 442

e-mail: gabrovo@citygas.bg

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00 ч. – 18.30 ч.
пл. Възраждане 23

 

Контакти

гр. Габрово, 5300
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

       

 

Регион Габрово - РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта