Социални дейности и осигуряване


 

Дирекция за ''Социално подпомагане''
адрес: Трявна 5350
ул. Индустриална 1
тел.: 0677 62315

SOS Детско селище
адрес: Трявна 5350
ул. Херман Гмайнер 1
Мобилен: 0879 532 887 - Директор Иван Христофоров

e-mail: ivan.hristoforov@sosbg.org

Дом за стари хора
адрес: Трявна 5350
ул. Индустриална 1 /социален комплекс/
тел.: 0677 62128 - управител; 0677 62188

 

Център за социална рехабилитация и интеграция

адрес: Трявна 5350

ул. Индустриална 1 /социален комплекс/

ул. Бенковска 31

тел.: 0677 66852

Мобилен: 0878 627 145

e-mail: natali_221984@abv.bg - Социален работник Наталия Парова

 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

адрес: Трявна 5350

ул. Индустриална 1 /социален комплекс/

тел.: 0677 66852

Мобилен: 0878 627 145

e-mail: natali_221984@abv.bg - Социален работник Наталия Парова

 

Социално предприятие за обществено хранене

адрес: Трявна 5350

ул. Бенковска 31

Мобилен: 0876 392 764 - Управител Илияна Дончева

 

Обществена трапезария

адрес: Трявна 5350

ул. Бенковска 31 /към Социално предприятие за обществено хранене/

Мобилен: 0876 392 764 - Управител на Социално предприятие за обществено хранене Илияна Дончева

 

Личен асистент; Социален асистент

адрес: Трявна 5350

тел.: 0677 66852

Мобилен: 0878 627 145

e-mail: natali_221984@abv.bg - Социален работник Наталия Парова

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00 ч. – 18.30 ч.

 

Контакти

гр. Габрово, 5300
пл. Възраждане 23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

   
Регион Габрово - РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта