Социални дейности и осигуряване


 

Вкусен свят  Първа Частна Детска Кухня

адрес: В. Търново 5000

Индустриална зона, м. Дълга лъка

Мобилен: 0887 759 724; 0878 871 098

e-mail:  info@vkusensviat.com

   

Дирекция ''Социално подпомагане''

адрес: Габрово 5300

ул. Брянска 30

тел.: 066 807 247

и.д. Радослава Христова Христова

e-mail: dsp-gabrovo@asp.government.bg

   

Дневен център за деца с палати

адрес: Габрово 5300

кв. Велчевци 1

тел. 066 986 363

Мобилен: 0877 158 831

Директор: Красимира Колева

e-mail: uslugizadeca@gabrovo.bg

   

Дневен център за деца и младежи

адрес: Габрово 5300

кв. Долни Бакойци

бул. Трети март 5

тел.: 066 882 040

Директор: Светла Григорова

e-mail:  gddp@abv.bg

   

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

адрес: Габрово 5300

ул. Никола Балканеца 24

тел.: 066 807 120

Управител: Росица Димитрова

e-mail:  sbz_za_liz@abv.bg

   

Дневен център за стари хора

адрес: Габрово 5300
ул. Ивайло 13
тел.: 066 985 050

Управител: Надежда Кръстева
e-mail:
dcsh@gabrovo.bg

   

Дом за възрастни хора ''Св. Василий Велики''

адрес: Габрово 5300

   

Дом за деца лишени от родителски грижи ''Христо Райков''

адрес: Габрово 5300

ул. Равнец 1

тел.: 066 805 103

Директор: Жулиета Генова

e-mail:  dovdlrg_gb@mail.bg

   

Дом за пълнолетни лица с физически лица

адрес: Габрово 5300

кв. Маркотея

ул. Митко Палаузов 19 А

тел.: 066 801 509

Директор: Полина Станева

e-mail:  dvfu@abv.bg

   

Домашен социален патронаж

адрес: Габрово 5300
ул. Ивайло 13
тел.: 066 806 022

Директор: Красимира Цветанова

e-mail:  zsu.gabrovo@abv.bg

   

Звено ''Майка и бебе''

адрес: Габрово 5300

ул. Ивайло 13

тел.: 066 830 042; 0879 530 460

Завеждащ: Грета Джелепова

e-mail:  zmb_gabrovo@abv.bg

   

ИМКА Габрово -  Център за обществена подкрепа

адрес: Габрово 5300
ул. Драва 4, П. К. 253
тел.: 066 805 419

Мобилен: 0879 123 688; 0897 898 276

Ръководител: Антоанета Янкабакова
e-mai:
office@ymca-gabrovo.org

   

Клуб на Инвалида

адрес: Габрово 5300

ул. Брянска 56

тел.: 066 808 473

Организатори: Милена Петкова и Христина Димитрова

e-mail:  zsu.gabrovo@abv.bg

   

Клуб на Пенсионера

адрес: Габрово 5300

ул. Юрий Венелин 8

тел.: 066 803 700

Организатор: Лилия Драгиева

e-mail:  zsu.gabrovo@abv.bg

   

Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства

адрес: Габрово 5300

ул. Ивайло 13

тел.: 066 985 353

Ръководител: Аделина Стефанова

e-mail: zadecata@gabrovo.bg

   

Кризисна социална кухня

адрес: Габрово 5300

тел.: 066 818 380

Мобилен: 0882 960 994

Ръководител: Ивелина Иванова

e-mail: krizisna.kuhnya@gabrovo.bg

   

Личен и социален асистент

адрес: Габрово 5300
ул. Ивайло 13 
тел.: 066 806 022; 066 806 551

Ръководител:Деница Вачкова

e-mail: zsu.gabrovo@abv.bg

   
https://gabrovo.bg/bg/page/1108

Млечна кухня

адрес: Габрово 5300

ул. Зора 2 /сградата на ДЯ ''Зора''/

тел.: 066 807 144

e-mail:  marinelanankova@abv.bg

   

Обществена трапезария

адрес: Габрово 5300

пл. Възраждане 3

тел.: 066 818 390; 066 818 319

Ръководител: Даниела Пенева

e-mail:  d.peneva@gabrovo.bg

   

Превантивно-информационен център – Габрово и  Общински съвет по наркотични вещества

адрес: Габрово 5300

пл. Възраждане 3

тел.: 066 809 818

Ръководител: Габриела Йосифова

e-mail:  osnv@gabrovo.bg

   

Отдел  "Закрила на детето" - Габрово

адрес: Габрово 5300

ул. Брянска 30, ет. 9 и ет. 8

тел.: 066/805 595

e-mail:  ozd.gabrovo@abv.bg

   

Патронажна грижа

адрес: Габрово 5300

   

Приемна грижа

адрес: Габрово 5300

пл. Възраждане 3, ет. 3, ст. 324 и ст. 325

Началник екип: Яна Христова

тел.: 066 818 343

Мобилен: 0883 245 151

e-mail: priemna-grizha@gabrovo.bg

   

Регионален хоспис ЕООД Габрово

Стационар за лежащо болница:

адрес: гр. Дряново

ул. Шипка 164 /в сградата на бившата Общинска болница за активно лечение - Дряново/

тел.: 0676 716 66

Нели Тодорова

e-mail:  hospicegabrovo@abv.bg

 

Община Габрово - предоставяне на документи

адрес: Габрово 5300

пл. Възраждане 3

тел.: 066 818 390

Мобилен: 0877 158 049

e-mail: s.deneva@gabrovo.bg

   

  

Регионална дирекция за ''Социално подпомагане''

адрес: Габрово 5300

пл. Възраждане 3
тел.: 066 808 849

и.д. Ирина Христова Бенева

e-mail: gabrovo-rdsp@asp.government.bg

   

Сдружение ''Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения''

5300 Габрово

ул. Никола Балканеца 24

тел.: 066 807 120; 0878 452 528

Управител: Росица Димитрова

   

Фондация ''Грижа за детски заведения''
5300 Габрово

Бул. Трети март 5

тел.: 0878 571 090

Директор: Светла Григорова

e-mail: gddp@abv.bg

   

Центрове за грижа за лицата с различни форми на деменция и за възрастни хора в невъзможност за самообслужване

адрес: общ. Габрово 5300

кв. Велчевци

   

Център за настаняване от семеен тип за детски бездомни

адрес: Габрово 5300

ул. Чардафон 12, ет. 9, ап. 24

тел.: 0888 889 021; 0888 820 777

Ръководител: Нина Джаджева

e-mail: nina.dzhazheva@sosbg.org

   

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи къщи

адрес: Габрово 5300

ул. Мирни дни 1А и

ул. Хризантема 27

тел.: 0878 687 934

e-mail: cnst.gabrovo@abv.bg

   

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи за настаняване с нужда от постоянни медицински грижи
адрес: Габрово 5300
кв. Велчевци 1
тел./факс: 066 986 363; 0877 158 831

Директор: Красимира Колева

e-mail:  uslugizadeca@gabrovo.bg

   

Център за обществена подкрепа  ''Вяра''

адрес: Габрово 5300
ул. Възраждане 3, ет. 2 /задния вход на зала Възраждане/
тел.: 066 809 818

Ръководител: Марияна Рачева
e-mail: 
cop@gabrovo.bg

   

Център за обществена подкрепа - Сдружение SOS Детски селища България

адрес: Габрово 5300

ул. Райчо Каролев 2, ет. 3, каб. 32

тел.: 066 860 038

Ръководител: Мариана Рачева

e-mail:  mariana.raceva@sosbg.org

   

Център за работа с доброволци

адрес: Габрово 5300

пл. Възраждане 3

тел.: 066 809 818 - Габриела Йосифова; 066 818 381 - Златка Калинова;

066 818 370 - Татяна Миразчиева; 066 818 309 - Елена Влаева

e-mail:  dobrovolci@gabrovo.bg

   

Център за социална рехабилитация и интеграция

адрес: Габрово 5300

ул. Пенчо Постомпиров 19

тел.: 066 804 827

Мобилен: 0896 800 757

Ръководител: Стефка Пенчева

e-mail:  ssb.gabrovo@gmail.com

   

Център за социална рехабилитация и интеграция на децата от аутистичния  спектър

адрес: Габрово 5300
ул. Ивайло 13

тел.: 066 877 999

Ръководител: Ралица Пейкова

e-mail:  csri_autist_gb@abv.bg

   

Център за социализация,рехабилитация и интеграция на деца от аустичния спектър ''Келер'' - Габрово

адрес: Габрово 5300

ул. Ивайло 13

тел.: 066 877 999

Ръководител: Ралица Пейкова

e-mail:  csri_autist_gb@abv.bg

   

Златни години

адрес: с. Яворец 5449

община Габрово, област Габрово

ул. Пейо Крачолов Яворов 6

тел.: 0899 751 517

e-mail:  info@goldenyears.bg

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00 ч. – 18.30 ч.
пл. Възраждане 23

 

Контакти

гр. Габрово, 5300
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

       

 

Регион Габрово - РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта