Социални дейности и осигуряване


 

Отдел ''Здравеопазване, социални дейности, спорт и младежка политика''

адрес: Севлиево 5400

пл. Свобода 1

тел.: 0675 396 184 - Началник отдел

Мобилен: 0884 640 519

e-mail: s_angelova@sevlievo.bg

 

Главен експерт ''Социални дейности''

адрес: Севлиево 5400

пл. Свобода 1

тел.: 0675 396 216

Мобилен: 0884 640 137

e-mail: m_baldzhieva@sevlievo.bg

 

Главен специалист ''Здравеопазване и социални дейности''

адрес: Севлиево 5400

пл. Свобода 1

тел.: 0675 396 216

Мобилен: 0876 608 489

e-mail: m_kralev@sevlievo.bg

 

Главен специалист ''Хуманитарни и социални дейности''

дарес: Севлиево 5400

пл. Свобода 1

тел.: 0675 396 145

e-mail: n.mehmed@sevlievo.bg

 

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълмолетни

адрес: Севлиево 5400

пл. Свобода 1, ст. 314

тел.: 0675 396 184 - Секретар

Мобилен: 0884 640 519 - Секретар

e-mail: mkbppmn@sevlievo.bg

 

Дирекция за ''Социално подпомагане'' към Регионална дирекция - Габрово
адрес: Севлиево 5400
ул. Хан Аспарух 5
тел.: 0675 35292

e-mail: dsp-sevlievo@asp.government.bg

Дом за стари хора
адрес: с. Добромирка 5430, общ. Севлиево
ул. М. Тодоров 16
тел.: 06738 24-84

Мобилен: 0884 888 709

Дом за стари хора с отделение за лежащо болни
адрес: с. Стоките 5462, общ. Севлиево
тел.: 067305 481

Мобилен: 0885 373 077

 

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост

адрес: с. Батошево, 5470

тел./факс: 067303 580

Мобилен: 0889 453 044

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без уврежадния

адрес: Севлиево 5400

ул. Стара планина 127

Мобилен: 0878 621 317

 

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с уврежадния

адрес: Севлиево 5400

ул. Крушевска 24 Б

Мобилен: 0878 621 316

 

Център за обществена подкрепа

адрес: Севлиево 5400

ул. Васил Левски 11

 

Наблюдавано жилище

адрес: Севлиево 5400

ул. хан Аспарух 7

 

Дневен център за деца и младежи с увреждания

адрес: Севлиево 5400

ул. Васил Левски 12

тел.: 0675 32723

 

Дневен център за възрастни хора с увреждания ''Добрина''

адрес: Севлиево 5400

ул. Мара Гидик /сградата на бившето Абаджийско училище/

e-mail: d.georgyev@gmail.com

 

Домашен социален патронаж

адрес: Севлиево 5400

ул. Иван К. Устабашиев 12

тел.: 0675 33866

Мобилен: 0888 874 343

 

Клуб на родителя

адрес: Севлиево 5400

Детски комплекс ''Йовко Йовков''

тел.: 0675 80240 от 14 до 18 часа

Мобилен: 0884 385 670

 

Клуб на пенсионера ''Васил Левски''

адрес: Севлиево 5400

ул. Опълченска 32

тел.: 0675 35094

 

Клуб на пенсионера ''Юг''

адрес: Севлиево 5400

ул. Митко Палаузов 27

 

Клуб на хората с увреждания

адрес: Габрово 5400

ул. Кирил и Методий 16

тел.: 0675 33503

 

Детска млечна кухня

адрес: Севлиево 5400

ДГ Щастливо детство - запад

ж.к. Д-р Атанас Москов 3

Мобилен: 0889 101 890

 

Пунктове за раздаване на храна:

 

1. Детска млечна кухня – ж.к. Д-р Ат. Москов 3 /ДГ Щастливо детство - запад/;

2. ДГ Пролет - сграда 1;

3. ДГ Пролет – сграда 2;

4. Домашен социален патронаж

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00 ч. – 18.30 ч.

 

Контакти

гр. Габрово, 5300
пл. Възраждане 23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

   
Регион Габрово - РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта