Здравеопазване


 

Многопрофилна болница за активно лечение ''Д-р Стойчо Христов'' ЕООД
адрес: Севлиево 5400
ул. Стефан Пешев 147
тел.: 0675 38333 - Секретар; 0675 38332 - Счетоводство;

тел.: 0675 38340 - Информационно звено; 0675 38338 - Регистратура
e-mail:
mbal_sevlievo130@abv.bg

 

ЦСМП Габрово - Филиал Севлиево

адрес: Севлиево 5400

ул. Стефан Пещев 147

тел.: 0675 30110


Държавна психиатрична болница - Севлиево
адрес: Севлиево 5400
ул. Видима 33
тел.: 0675 33418; 0675 33419 - Централа
тел.: 0675 33797 - Директор; 0675 33396 - Гл. счетоводител
тел.: 0675 33795 - Гл. мед. сестра
Факс: 0675 33870

e-mail: dpbsevlievo@abv.bg


Медицински център - 1 - Севлиево ЕООД
адрес: Севлиево 5400
ул. Стефан Пешев 147
тел.: 0675 34215 - Централа

тел./факс: 0675 33600 - Счетоводство

Мобилен: 0886 740 730 - Управител
e-mail:
mc.sevlievo@gmail.com

Медицински център ''Хипокрена''
адрес: Севлиево, 5400
ул. Втори юли 13, ет. 2
тел.: 0675 84000

e-mail: office@hipokrena.com

 

Медицински център Унимед

адрес: Севлиево 5400

ул. Никола Петков 30

Мобилен: 0893 393 330 - справки и записвания

тел.: 080090070м - безплатна тел. линия

Медицински център ''Здраве'' Д-р Юсеин Юсеинов
адрес: Севлиево 5400
ул. Васил Левски 28
тел.: 0675 30195
e-mail:
mczdrave@abv.bg

 

ДКЦ Севлиево Медика
адрес: Севлиево 5400
ул. Никола Петков 60
тел.: 0675 34502
e-mail:
info@aktamedika.org

Оптика Медикус-Интергруп ООД
адрес: Севлиево 5400
ул. Стефан Пешев 87
тел.: 0675 72147

 

Оптика Щерев

адрес: Севлиево 5400

ул. Витоша 2

тел.: 0675 81895

 

Оптика Роса

адрес: Севлиево 5400

ул. Иван Преснаков 27 /до Дома на туриста/

Мобилен: 0884 887 637


Център за слухопротезиране, Медицински изделия за хора с увреждания
адрес: Севлиево 5400
ул. Любен Каравелов 3
Мобилен: 0889 339 926
e-mail:
sevlievo@ortomedics.bg

 

Ветеринарна клиника ''Севлиево''

адрес: Севлиево 5400

Габровско шосе 17

Мобилен: 0878 944 262; 0884 922 777; 0888 944 262

 

Ветеринарна амболатория

адрес: Севлиево 5400

ул. Втори юли

тел.: 0887 981 340

 

Аптеки

 

Аптека към МБАЛ ''Д-р Стойчо Христов''

адрес: Севлиево 5400

ул. Стефан Пешев 147

тел.: 0675 38346

 

Аптека Сейба

адрес: Севлиево 5400

ул. Стара планиан 78 /Хипермаркет Кауфланд/

тел.: 0675 33334

 

Аптека Ремедиа

адрес: Севлиево 5400

ул. Никола Петков 60

тел.: 0675 35340

 

Аптека Сириус

адрес: Севлиево 5400

ул. Устабашиев 28

тел.: 0675 35440

 

Аптека Хипократ

адрес: Севлиево 5400

ул. Св. св. Кирил и Методий 2

тел. 0675 34371

 

Аптека Маргарита Ковачева

адрес: Севлиево 5400

ул. Стара планина 55

тел.: 0675 34405

 

Аптека Тео

адрес: Севлиево 5400

ул. Росица 43

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00 ч. – 18.30 ч.

 

Контакти

гр. Габрово, 5300
пл. Възраждане 23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

   
Регион Габрово - РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта