Бизнес


 

Бизнес справочник
   

Агенция по вписванията

Имотен регистър

адрес: Севлиево 54000

ул. Стефан Пешев 6, ет. 1, ст. 101

тел.: 0675 34198

   

Земеделска производствено-потребителна кооперация Росица

адрес: Севлиево 5400
ул. ПЖК 1
тел.: 0675 33701

   

Митническо бюро - Севлиево

адрес: Севлиево 5400

ул. Стефан Пешев 161

тел./факс: 0675 30643

e-mail: mb.sevlievo@customs.bg

   

ТД на НАП - Габрово Фронт офис Севлиево

адрес: Севлиево 5400

пл. Свобода 1, ст. 116

тел.: 0675 396 181

   

Общински пазар - Севлиево ЕООД

адрес: Севлиево 5400
ул. Хан Аспарух 1
тел.: 0675 33179

e-mail: pazari2007@abv.bg

   

Дирекция ''Приходи от местни данъци и такси''

адрес: Севлиево 5400

пл. Свобода 1

тел.: 0675 396 142
Мобилен: 0884 540 500 - Директор дирекция

e-mail: r.stoyanova@sevlievo.bg

   
 

Районен кооперативен съюз Подем

адрес: Севлиево 5400
ул. Ст. Бъчваров 4
тел.:  0675 32569

Мобилен: 0896 712 329

e-mail: rkspodem@abv.bg

   

Регионално депо за отпадъци - Севлиево ООД

адрес: Севлиево 5400
ул. Ловнидолско шосе 84
тел.: 0675 32482; 0675 32483; 0675 32484

e-mail: depo.sevlievo@abv.bg

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00 ч. – 18.30 ч.
пл. Възраждане 23

 

Контакти

гр. Габрово, 5300
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

       

 

Регион Габрово - РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта