Право, ред, законност


 

Районен съд Дряново
адрес: Дряново 5370
ул. Бачо Киро 21
тел.:0676 75567 - Председател
тел.:0676 75567 - Районен съдия
тел.:067675567 - Адм. секретар и счетоводител

тел.:  0676 73312 - Деловодство, Архив, Съдебни секретари и Регистратура

тел.:  0676 73091 - Съдебно изпълнителна служба

e-mail:raionen_sad_drianovo@abv.bg

   

Районна прокуратура

адрес: Дряново 5370
ул. Бачо Киро 21
тел.: 0676 73352

e-mail: rp_dryanovo@prb.bg

   

Районна служба за пожарна и аварийна безопасност

адрес: Дряново 5370

ул. Рачо Стоянов 15

тел.: 0676 72022

   

Районно полицейско управление

адрес: Дряново 5370

ул. Стефан Стамболов 25
тел.: 0676 72351; 0676 72352 - Дежурен РУ /24 часа/

тел. 0676 72351 вът. 222 - Началник РУ

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00 ч. – 18.30 ч.
пл. Възраждане 23

 

Контакти

гр. Габрово, 5300
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

       

 

Регион Габрово - РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта