Социални дейности и осигуряване


 

Дирекция ''Социално подпомагане''

адрес: Дряново 5370

ул. Иван Вазов 2

тел.: 0676 7-34-03

   

Дружество за социално подпомагане

адрес: Дряново 5370
ул. Матей Преображенски 34 А
тел./факс: 0676 7-41-58; 0976 212 710

e-mail: mariq_drumeva@mail.bg
e-mail: dspbul@mbox.contact.bg

   

Отдел ''Социална закрила'' 

адрес: Дряново 5370

ул. Иван Вазов 2
тел.: 0676 7-34-03 - Началник
тел.: 0676 7- 32-31 - Експерти ''Закрила на детето''
тел.: 0676 7-32-03 - Експерти ''Социални помощи'' и ''Хора с увреждания и социални услуги'' 

   

Домашен социален патронаж

адрес: Дряново 5370

ул. Шипка 164 /сградата на бивша Общинска болница за активно лечение - Дряново/

Мобилен: 0878 159 018

   

Дневен център за деца и възрастни с увреждания

адрес: Дряново 5370

ж.к. Успех 2

тел.: 0676 7-43-39

   

Дневен център за стари хора

адрес: Дряново 5370

ул. Матей Преображенски 34

тел.: 0676 74158

факс: 0676 74158

e-mail: mariq_drumeva@mail.bg

   

Защитени жилища

адрес: с. Царева ливада 5380

тел.: 06723 23-32; 06723 22-40

   

Защитено жилище за хора с умствени увреждания

адрес: с. Гостилица 5390

ул. Георги Димитров 20

тел.: 06725 22-35; 0676 7-41-58

e-mail: shans_zj@abv.bg

   

Защитено жилище за хора с физически увреждания

адрес: Дряново 5370

ж.к. Успех, бл. 13

тел.: 0676 7-10-55

тел./факс: 0676 7-41-58

   

Преходно жилище

адрес: с. Радовци 5380

тел.: 0884 087 182

   

Регионален хоспис ЕООД Габрово

адрес: гр. Дряново 5370

ул. Шипка 164 /сградата на бивша Общинска болница за активно лечение - Дряново/

Мобилен: 0888 662 260

e-mail: hospicegabrovo@abv.bg

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00 ч. – 18.30 ч.
пл. Възраждане 23

 

Контакти

гр. Габрово, 5300
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

       

 

Регион Габрово - РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта