Областни и регионални портали


 

 

ГАБРОВО ОБЛАСТ

   

Агенция по геодезия, картография и кадастър

адрес: Габрово 5300
ул. Възраждане 5, ет. 4
тел.: 066 801 644, 066 860 374
Факс: 066 860 373

e-mail:  gabrovo@cadastre.bg

   

Адвокатска колегия

адрес: Габрово 5300
ул. Априловска 9, ет. 2
тел.: 066 807 327
e-mail: 
office@gak.lex.bg
   

Административен съд

адрес: Габрово 5300
ул. Райчо Каролев 4

факс: 066 810 700

e-mail: gabrovo-adms@justice.bg 

   
Български младежки червен кръст - Областен съвет
адрес: Габрово 5300
ул. Константин Иречек 3
тел.: 066 803 116, 066 807 452
e-mail: 
youth.gabrovo@redcross.bg
   

Водоснабдяване и канализация - Габрово

адрес: Габрово 5300

бул. 3-ти март 6

тел.: 066 816 130 - Диспечари; 066 816 113 - Инф. център

e-mail:  office@vik-gabrovo.com

   

Габровска търговско-промишлена палата
адрес: Габрово 5300

ул. Брянска 30

тел.:  066 803 142

   

Дирекция "Инспекция по труда" - Габрово

адрес: Габрово 5300

ул. Брянска 30

тел.: 066 808 292

факс: 066 808 292

e-mail:  ditGabrovo@gli.government.bg

   

Държавен фонд Земеделие

Областна дирекция Габрово
адрес: Габрово 5300
ул. Брянска 30

тел.: 066 819 922, 066 819 933

   

Държавна агенция ''Архиви''  - Дирекция ''Регионален държавен архив'' - Велико Търново

Отдел ''Държавен архив'' – Габрово
адрес: Габрово 5300
ул. Чардафон 17
тел.: 066 804 634
Факс: 066 803 569
e-mail: 
gabrovo@archives.government.bg

   

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Северна Централна България

Офис Габрово

адрес: Габрово 5300
ул. Бодра смяна 3

Мобилен: 0879 504 300 - Инспектори
e-mail: 
idtn.gabrovo@damtn.government.bg

   

Държавно горско стопанство Габрово
адрес: Габрово 5300
ул. Минзухар 1
тел.: 066 808 826

Факс: 066 805 643

e-mail:  gabrovo@scdp.bg

   
Европейски информационен център EUROPE DIRECT

адрес: Габрово 5300
ул. Брянска 30 /Дом на техниката/
тел.: 066 803 142

факс: 066 804 183
e-mail: 
europedirect@chamber-gabrovo.com

   

Комисия за защита на потребителите

Звено Габрово
адрес: Габрово 5300
ул. Брянска 30, ет. 4, ст. 5
тел./факс: 066 808 821

   

Конфедерация на труда ''Подкрепа''
адрес: Габрово 5300
ул. Радецка 18
тел.: 066 803 583

e-mail:  srs_podkrepa_gb@abv.bg

   

Териториална дирекция на  НАП  - Габрово

адрес: Габрово 5300
ул. Априловска 7
тел.: 066 815 216 - За въпросите по данъчното законодателство

тел.: 066 815 214 - Справки за здравен статус

тел.: 066 815 259 - Счетоводство

e-mail:  tdd07_gabrovo@tax.egvrn.net

e-mail:  tdd_gabrovo@tdd07.minfin.bg
Салон за обслужване Габрово
адрес:Габрово 5300

ул. Радецка 11
тел.: 066 815 216 /горещ телефон/

   

Национален парк ''Централен балкан''

адрес: Габрово 5300
ул. Бодра смяна 3
тел.: 066 801 277, 066 801 278, 066 801 279

Мобилен: 0886 090 658

e-mail:  office@centralbalkan.bg

   

Национална асоциация на секретарите на общините в РБ

Офис

адрес: Габрово 5300

пл. Възраждане 3

тел./факс: 066 806 493

електронна поща:  naso.rb.11@gmail.com

   

Областен съвет на БЧК

адрес: Габрово 5300
ул. Константин Иречек 3
тел.: 066 803 116
e-mail: 
redcrossgabrovo@abv.bg

   

Областна администрация - Габрово 
адрес: Габрово 5300
пл. Възраждане 5
тел.: 066 800 200

факс: 066 800 201

e-mail:  governor@gb.government.bg

   

ОД на МВР - Габрово

адрес: Габрово 5300

ул. Орловска 50

тел.: 066 800 860 - автоматична тел. централа /24 часа/

e-mail:  gabrovo@mvr.bg

   

Областна дирекция по безопасност на храните - Габрово
адрес: Габрово 5300
ул. Стефан Караджа 6
тел.: 066 801 779

e-mail:  RVS_07@nvms.government.bg

   

Окръжен съд

адрес: Габрово 5300

пл. Възраждане 1

тел.: 066 804 679

електронна поща:  justice@court-gbr.com

   

Районен съд
адрес: Габрово 5300
пл. Възраждане 1

факс: 066 809 264

тел.: 066 811-207 - съдебен админстратор

тел.: 066 811-212 - адм. секретар
e-mail: 
rs-gabrovo@court-gbr.com

e-mail: gabrovo-rs@justice.bg 

   

Природен парк ''Българка''

адрес: Габрово 5300
ул. Чардафон 1
тел./факс: 066 808 857
e-mail: 
dppbulgarka@abv.bg

   

Районна здравноосигурителна каса
адрес: Габрово 5300
ул. Отец Паисий 25
тел.: 066 819 526

Факс: 066 819523
e-mai : 
gabrovo@nhif.bg

   

Районна колегия на Българския лекарски съюз - Габрово

адрес: Габрово 5300

ул. Стефан Караджа 1

тел./факс: 066 809 566

тел.: 0877 809 944 - за информация

e-mail:  rkbls_gab@abv.bg

   

Регионален координационен съвет на КНСБ

адрес: Габрово 5300
ул. Брянска 30, ет. 10, ст. 1
тел.: 066 805 371

Мобилен: 0885 970 323
e-mail: 
knsbgabrovo@abv.bg

e-mail:  gabrovo@citub.net

   

Регионален Ресурсен Център за Култура ''Фабриката''

адрес: Габрово 5300
ул. Стефана Богдан Генчева 25
Мобилен: 0878 807 591 - Мариана Проданова /Председател на УС/;

0878 807 593 - Мая Кръстева /Член на УС/
e-mail: 
fabrikata@gmail.com

   
Регионална здравна инспекция - Габрово
адрес: Габрово 5300
ул. Райчо Каролев 2
тел.: 066 840 604 - Звено за административно обслужване
e-mail: 
Gabrovo@rzi-gbr.org
   

Регионална туристическа асоциация ''Стара планина''

адрес: Габрово 5300
ул. Опълченска 9, ет. 2
тел.: 066 809 161; 066 807 137
e-mail: 
office@staraplanina.org

   

Регионално сдружение на общините ''Централна Стара планина''

адрес: Габрово 5300
ул. Опълченска 9
тел.: 066 804 613
e-mail: 
rso-csp@rso-csp.org

   

Регионално управление на образованието - Габрово  /РУО/

адрес: Габрово 5300
ул. Брянска 30
тел.: 066 806 853
e-mail: 
rio_gabrovo@yahoo.com

   

ТП на НОИ - Габрово

адрес: Габрово 5300
ул. Николаевска 17, ет. 3
факс: 066 813 740

e-mail:  Gabrovo@nssi.bg

   

Териториално статистическо бюро - Север

Отдел ''Статистически изследвания - Габрово''
адрес: Габрово 5300
ул. Алеко Константинов 65

тел.: 066 819 722 - Георги Владимиров Цветков

e-mail:  GTsvetkov@nsi.bg

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00 ч. – 18.30 ч.
пл. Възраждане 23

 

Контакти

гр. Габрово, 5300
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

       

 

Регион Габрово - РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта